Auto Chess OBB
Auto Chess v0.6.0.rar
Android 4.1 +